SMS Server - popis systému

Aplikace SMS Server je serverovou částí systému, která zprostředkovává komunikaci mezi sítí GSM prostřednictvím GSM terminálů, připojených k serveru a klientskými aplikacemi. Jednou z klientských aplikací může být i aplikace SMS Agent. SMS Server vytváří vlastně komunikační a bezpečnostní bránu.
V případě potřeby je SMS Server schopen přímé komunikace s GSM sítěmi (bez použití GSM terminálů) což lze zajistit instalací Premium SMS pluginu.

Princip komunikace

Aplikace SMS Server pracuje na operačních systémech WIN 9X, WIN NT, WIN 2000 a je plně konfigurovatelná. SMS Server je vytvořen tak, aby byl schopen komunikace s různými typy klientů. Základní funkcí je příjem a odesílání zpráv prostřednictvím GSM terminálu (terminálů) a aplikace uživatelsky definovaných pravidel na tyto zprávy. Použitím vstupních a výstupních pravidel je tedy kompletně konfigurováno chování serveru.


Hlavní okno aplikace správce serveru s pohledem na okno systémového logu.


Definice pravidla pro příchozí SMS zprávu. Na základě těchto definic (definic může být vloženo neomezené množství) SMS Server rozhoduje, jak bude s příchozí zprávou naloženo a které klientské aplikaci (např.SMS Agent) bude zpráva předána.


Bezpečnost a spolehlivost

SMS Server je dodáván s GSM moduly společnosti SIEMENS, které se vyznačují velmi vysokou spolehlivostí. Bezpečnost komunikace je postavena na naprosto spolehlivé autentizaci (a následného logování přístupů) telefonních čísel, ze kterých přicházejí požadavky ke zpracování. SMS Server vyřizuje pouze požadavky z čísel, která jsou zavedena v systému (nebo všem, kterým je povolen přístup). Jednotlivým uživatelům jsou přiřazovány úrovně přístupových práv pro využití jednotlivých funkcí.


SMS Server + SMS Agent - typické instalace


 
Axima spol.s r.o., Poděbradova 133, 61200 Brno, tel: 541218084, 603 508950, info@smsagent.cz
www.axima-brno.cz - www.mobigps.cz - www.mylinx.cz - www.mojelogo.cz - www.moblog.cz