SMS komunikace

Systém SMS Agent je určen ke vzdáleným přístupům do informačních systémů podniků prostřednictvím sítí GSM. Vybraným osobám umožňuje snadný přístup k důležitým informacím, které jsou k dispozici v podnikovém informačním systému, prostřednictvím jednoduchých dotazů, odesílaných krátkými textovými zprávami. Kromě této základní funkce umožňuje systém vzdálenou kontrolu a správu důležitých firemních systémů, vyžadujících zvýšený dohled.

Vzdálený přístup k informacím

Odesláním jediné SMS zprávy můžete okamžitě zjistit libovolnou informaci, která je obsažena v podnikovém informačním systému. Systém SMS Agent Váš dotaz příjme, zpracuje s využitím údajů (SQL dotazů), zadaných administrátorem a odešle zpět na Vaše mobilní číslo odpověď. Je-li Váš SMS požadavek pro systém nesrozumitelný, je Vám odeslána zpráva s nápovědou, případně požadovaná správná struktura SMS dotazu. Obchodní zástupci mohou tedy například ihned zjistit informaci o zákaznících, se kterými jednají, když nejsou v dosahu firemního IS. Manageři společnosti mohou získat okamžitou a přesnou informaci bez nutnosti ověřovat tyto skutečnosti telefonicky.

Přenos důležitých informací

Velmi jednoduchý princip komunikace prostřednictvím SMS zpráv umožňuje vkládání důležitých údajů do databází firemních systémů. Lze například realizovat přenos a zpracování informací od řidičů v dopravních společnostech (i s návazností na instalované GPS systémy v automobilech), přenos informací od obchodních zástupců, působících mimo sídlo společnosti, přenos informací ze systémů, bežících bez stálého dohledu atd. Systém je také často využívám pro SMS merchandising, kdy se odesílájí důležité informace o zboží v prodejnách a tyto informace se dále zpracovávají.

Stálá kontrola důležitých firemních systémů

Součástí systému je modul, umožňující pravidelnou kontrolu důležitých systémů. V okamžiku, kdy je zjištěn libovolný problém, je určeným pracovníkům ihned odeslána SMS. Kontrola je prováděna v nastavených intervalech prostřednictvím externích aplikací, SQL dotazů nebo internetových dotazů na libovolný WWW server.

Efektivní, rychlá a automatická komunikace se zákazníky.

SMS Agent je vybaven speciálním modulem pro SMS komunikaci s firemním okolím. Je schopen odesílat vybraným (registrovaným) zákazníkům aktuální informace přesně dle Vašich požadavků. Jste schopni například zesílit účinnost své inzerce pouhým přidáním SMS čísla, na kterém si mohou Vaši potenciální zákazníci vyžádat detailní informace o Vašich produktech.

SMS komunikace mezi skupinami pracovníků.

Systém umožňuje pohodlné odesílání SMS zpráv celé skupině vybraných pracovníků. Lze tedy například jednoduše oslovit všechny nepřítomné zaměstnance důležitým sdělením.

Obecná komunikace s osobami vlastnícími mobilní telefon.

Systémy pro SMS komunikaci nalezají výborné uplatnění v mnoha dalších oblastech. Obecní úřad může například velmi rychle a efektivně informovat obyvatele formou SMS o důležitých skutečnostech. Škola může informovat rodiče o nepřítomnosti dětí a zasílat další důležité informace. Pracovní úřad nebo personální agentura může automaticky informovat uchazeče o zaměstnání o nových pracovních příležitostech.

Využití v oblasti mobilního marketingu.

Systém SMS Agent je velmi dobře použitelný v oblasti mobilního marketingu. Umožňuje pořádání nejrůznějších SMS a MMS soutěží nebo her. Lze jej využít i k reklamním účelům a například pravidelně oslovovat registrované uživatele zasíláním akčních nabídek apod.

Využití systému je velmi široké a lze jej samozřejmě nasadit i do oblastí, které zde nejsou zmíněny. SMS Agent lze nasadit všude tam, kde je potřeba realizovat tento typ komunikace:

- Dotaz - Odeslání SMS zprávy s dotazem. (klíčové slovo + parametry)
- Vyhodnocení - Zpracování dotazu.
- Odpověď - Zpětné odeslání zjištěných hodnot, případně informací o stavu formou SMS nebo MMS.


 
Axima spol.s r.o., Poděbradova 133, 61200 Brno, tel: 541218084, 603 508950, info@smsagent.cz
www.axima-brno.cz - www.mobigps.cz - www.mylinx.cz - www.mojelogo.cz - www.moblog.cz