SMS Agent® - popis systému

SMS Agent je klientskou aplikací, kterou lze provozovat na libovolném počítači v podnikové síti s operačním systémem WIN 9X, WIN NT, WIN 2000, WIN XP. Aplikace komunikuje se SMS Serverem, který zajišťuje vlastní komunikaci se sítí GSM. SMS Agent získáva požadavky ke zpracování (příchozí SMS) od SMS Serveru, kterému zárověň předává požadavky k odeslání SMS.

Princip činnosti

SMS Agent přijímá SMS zprávy od SMS Serveru a zajišťuje jejich "vyřizování". Na došlé zprávy jsou aplikována administrátorem definovaná pravidla. Dle informací, obsažených ve zprávě a mobilního čísla, ze kterého byla zpráva odeslána může být provedeno množství nejrůznějších akcí. Akcemi se rozumí volání libovolného SQL dotazu, spuštění externí aplikace, dotaz na WWW server, dotaz na POP3 server atd...


Ukázka definice pravidla pro příchozí zprávy. Pravidlo například zajistí spuštění SQL dotazu do něhož budou dosazeny parametry přečtené z příchozí SMS. Součástí definice pravidla je dále akce, která bude vykonána po odpovědi SQL serveru (např. vygenerování textu s odpovědí a odeslání původnímu odesilateli SMS dotazu).


Ukázka definice automatické akce. SMS Agent může v definovaných časech provádět libovolné akce. Výsledky těchto akcí (návratové kódy programů, výsledky SQL dotazů) vloží do textu SMS a předá k odeslání.


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 1

Obchodní společnost má zájem pořádat SMS soutěž a SMS anketu pro své zákazníky. Zákazníci odesílají textovou zprávou na určené číslo odpověď (A,B nebo C) na otázku, která je vytištěna na obalu výrobku.
Na zvoleném PC, umístěném v lokální síti, je nainstalován SMS Server (unlimited verze) a na tomtéž PC je nainstalován také SMS Agent. K počítači je připojen jeden GSM terminál (GSM Terminál Siemens připojený na volný COM port, který je součástí dodávky SMS Serveru).
SMS Server je nastaven tak, že všechny příchozí SMS zprávy ihned předává klientské aplikaci SMS Agent. Je definováno jediné pravidlo pro příchozí zprávy, které zajistí ignorování přijatých anonymních zpráv, odeslaných z internetu. Všechny tyto došlé zprávy jsou zpracovávány systémem SMS Agent, který vyhodnocuje (prostřednictvím SQL dotazů) obsah zpráv a zajišťuje generování odpovědí (např.: Vazeny zakazniku, Vase odpoved na soutezni otazku byla spravna, ziskavate narok na slevu ve vysi 5 procent a jste zarazen do slosovani o hlavni cenu). SMS Agent předává vygenerované odpovědi SMS Serveru k odeslání. SMS Server zajistí okamžité odeslání zprávy na mobilní telefon soutěžícího. (Při vyhodnocování a zpracování každé přijaté SMS provádí SMS Agent řadu databázových operací. Pro každou zprávu je vytvořena do tabulky odpovědí nová věta. Je kontrolováno, zda zákazník již dříve na soutěžní otázku odpovídal. Mobilní číslo je následně zařazeno do tabulek dle předvolby, atd...)


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 2

Obchodní společnost chce automaticky informovat několik svých klíčových zákazníků o novinkách v sortimentu a akčních cenách.
Na zvoleném PC, umístěném v lokální síti, je nainstalován SMS Server (verze 50 users) a na tomtéž PC je nainstalován také SMS Agent. K počítači je připojen jeden GSM terminál (GSM Terminál Siemens připojený na volný COM port, který je součástí dodávky SMS Serveru).
SMS Server je nastaven tak, že příchozí zprávy nijak nezpracovává. V seznamu povolených mobilních čísel je zadáno 38 čísel vybraných zaměstnanců klíčových odběratelů (SMS Server na čísla, která nejsou uvedena v seznamu, žádné zprávy neodešle.). Systém SMS Agent se na základě definice automatické akce dotazuje 3x za den do databáze skladového systému, ze které vybírá kódy, názvy a ceny zboží, u kterých je zadán atribut "AKCE". Seznam těchto skladových položek je vložen do SMS zprávy, která je předána SMS Serveru. SMS Server zajistí okamžité odeslání zprávy na mobilní čísla klíčových zákazníků.


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 3

Společnost, provozující několik internetových serverů s placeným obsahem, má zájem zpřístupnit uživatelům některé části WWW po SMS autentizaci.
Uživatelé WWW serveru mají předplacen obsah serveru formou dříve uhrazeného kreditu na účet společnosti. Aktuální zůstatek předplaceného kreditu je v databázi na serveru přiřazen k telefonímu číslu uživatele a tito jsou částečně anonymní. Provozovatelé serveru tedy neznají osobní údaje uživatelů, znají pouze jejich mobilní číslo a uživatelé jsou chránění před zneužitím svých osobních údajů.
Návštěvník WWW stránek společnosti žádá o vstup do placené části vložením svého mobilního čísla a kliknutím na tlačítko "VSTUP". Následně je na vložené mobilní číslo odeslán autentizační kód, který uživatel vloží do formuláře a opět odešle. Nyní se již nachází v placené části serveru.
Na WWW serveru je nainstalován SMS Server + SMS Agent a připojen jeden GSM terminál. SMS Agent sdílí databázi společně s WWW serverem. V okamžiku požadavku na vstup do placené části, zapíše WWW server do databáze mobilní číslo uživatele a náhodně vygenerovaný 5-ti místný kód (INSERT do tabulky). Systém SMS Agent kontroluje v pravidelných intervalech (15 sec.) stav databáze a jakmile zjistí existenci požadavku na vstup, ihned vygeneruje SMS s kódem a zajistí její odeslání na dané číslo. Další akcí zajistí označení věty (UPDATE) tak, aby bylo zřejmé, že byl kód již odeslán. Odeslání SMS uživateli zajistí prostřednictvím GSM terminálu neprodleně SMS Server. Další zápisy do tabulky s přístupy již provádí WWW server.


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 4

Společnost, působící na celém území ČR, prodává výrobky prostřednictvím několika desítek obchodních zástupců. Obchodní zástupci vytváření při návštěvách u zákazníků "papírové" objednávky. V některých případech je nutné, aby obchodní zástupce ověřil stav skladových zásob v centrálním skladu a mohl zákazníkovi garantovat rychlé dodání zboží.
V centrále společnosti je nainstalován SMS Server (50 users) a SMS Agent. Obchodník odešle ze svého mobilního telefonu jednoduchou SMS, která obsahuje číslo skladové karty zboží z ceníku. Zpráva je přijata SMS Serverem, který ověří v seznamu povolených čísel, zda zprávu skutečně odeslal obchodní zástupce společnosti a předá ji dál systému SMS Agent. SMS Agent zjistí prostřednictvím SQL dotazu, do kterého dosadí kód zboží obsažený ve zprávě, aktuální stav zásob. Tento údaj vloží do SMS, kterou odešle zpět obchodnímu zástupci.


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 5

Společnost má zájem velmi jednoduše řešit SMS komunikaci mezi skupinami pracovníků.
V centrále společnosti je nainstalován SMS Server (50 users) a SMS Agent. Jednotliví pracovníci jsou v pracovní databázi systému SMS Agent rozděleni do pracovních skupin (Jeden pracovník může být samozřejmě zařazen do více skupin.). Těmto skupinám jsou přiřazena vhodná klíčová slova. Libovolný pracovník pak může jednoduše poslat SMS zprávu na vyhrazené číslo (Číslo SIM katry, vložené v GSM terminálu) a tato zpráva bude ihned automaticky rozeslána všem členům vybrané skupiny. Určení skupiny, do které má být zpráva doručena se provede vložením klíčového slova na začátek SMS zprávy.


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 6

Spediční firma požaduje rychlé, spolehlivé a levné řešení pro SMS komunikaci mezi čtyřmi dispečery, kteří se nacházejí v centrále a několika desítkami řidičů kamiónů, kteří se pohybují po celém území Evropy.
Na pracovišti dispečerů je nainstalován SMS Server (50 users) a k PC je připojen jeden GSM terminál. Jednotliví dispečeři mají na svých pracovních stanicích nainstalován systém SMS Komunikátor. Každý dispečer komunikuje se svou skupinou řidičů, kterým zasílá krátké dotazy a pokyny. Na dotazy řidiči následně odpovídají ze svých mobilních telefonů jednoduchou odpovědí na doručenou zprávu (Odpovědi všech řidičů jsou tedy směřovány na stejné číslo v síti GSM - číslo SIM karty v terminálu). Je samozřejmě žádoucí, aby byla odpověd, která přichází zpět od řidiče, doručena dispečerovi, který původní dotaz odeslal. Z tohoto důvodu je v systému SMS Server aktivována volba "čekání na odpověď", čímž je zajištěno správné doručování odpovědi do klientské aplikace SMS Komunikátor, kterou používá daný dispečer.


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 7

Firma potřebuje zajistit spolehlivé upozorňování na došlé e-maily formou SMS.
SMS Agent je schopen prostřednictvím komponenty e-mail-plugin přistupovat na libovolný poštovní server. Jednoduchou konfigurací lze dosáhnout toho, že jsou zprávy, splňující zadaná kritéria, přeposílány v definovaném formátu na mobilní telefony zaměstnanců.


SMS Server + SMS Agent - typická základní instalace 8

Škola chce informovat rodiče žáků o nejrůznějších akcích. / Obecní úřad hodlá informovat registrované obyvatele obce o důležitých novinkách.
Realizaci systému lze v tomto případě pojmout dvěma základními způsoby. Odesílané SMS zprávy hradí buď škola (obecní úřad) nebo sám příjemce zpráv, který má odesílané zprávy předplaceny. Ve druhém případě je veden v systému (v databázi) také kreditní účet příjemce (např.rodiče žáka), ze kterého je vždy po odeslání zprávy odečtena příslušná částka. Navyšování SMS kreditu lze vyřešit prostřednictvím systému zcela automaticky, kdy je po platbě na bankovní účet školy (obecního úřadu) odeslána bankou SMS zpráva. Kreditní systém je výhodný zejména v případech, kdy provozovatel systému SMS Agent a SMS Server nemá dostatek prostředků na financování SMS komunikace a přitom rodiče dětí (občané) o zasílání důležitých informací stojí.SMS Server a SMS Agent lze použít pro libovolný typ SMS a MMS komunikace!

Systémy pro SMS a MMS komunikaci lze velmi dobře využít ve firmách libovolného zaměření. Mezi našimi uživateli naleznete dopravní firmy, personální agentury, cestovní kanceláře, zpravodajské společnosti, firmy distribuční, zásilkové a mnoho dalších.
Kontaktujte nás! Velmi rádi Vám osobně předvedeme možnosti systémů.


 
Axima spol.s r.o., Poděbradova 133, 61200 Brno, tel: 541218084, 603 508950, info@smsagent.cz
www.axima-brno.cz - www.mobigps.cz - www.mylinx.cz - www.mojelogo.cz - www.moblog.cz